Dtech

Factory Information

Factory Area: 1,800 m2
Employees: 100 - 500
Plant Add: No.488, Qinghong Road, Hongqi Industrial park, Zhongluotan Tow, Baiyun District, Guangzhou, China